Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100608 Library:100505 in /home/kittsi35/studiokuhinj.si/system/library/db/mysqli.php on line 7Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kittsi35/studiokuhinj.si/system/framework.php:42) in /home/kittsi35/studiokuhinj.si/catalog/controller/startup/session.php on line 25Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kittsi35/studiokuhinj.si/system/framework.php:42) in /home/kittsi35/studiokuhinj.si/catalog/controller/startup/startup.php on line 99Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kittsi35/studiokuhinj.si/system/framework.php:42) in /home/kittsi35/studiokuhinj.si/catalog/controller/startup/startup.php on line 157 Delivery Information

Informacije o dostavi in montaži

 INFORMACIJE KUPCEM O MONTAŽI KUHINJESpoštovani!

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in nakup kuhinje v našem studiu. Kuhinje so izdelane v skladu z evropskimi standardi kakovosti, oblikovanimi v sodelovanju z največjimi evropskimi proizvajalci kuhinjskega pohištva. Kakovost površin se ocenjuje pri dnevni svetlobi in oddaljenosti 70 cm. V primeru, da so vrata in obodi elementov izdelani iz masivnega lesa in furnirja, so zaradi naravnih materialov možna določena odstopanja v strukturi in barvi, ki ne morejo biti predmet reklamacije. Prav tako so možna določena odstopanja od osnovnega barvnega vzorca pri lakiranih površinah in površinah, oplemenitenih s PVC in ABS folijami. Spremembe barve lahko povzroči tudi močna in dolgotrajna izpostavljenost sončni svetlobi.

V želji, da boste kuhinjo lahko začeli čim prej uporabljati in da ste ustrezno seznanjeni z vašimi pravicami in obveznostmi, vam dajemo sledeče pomembne informacije/napotke o nadaljnjih aktivnostih.Istočasno vam tudi priporočamo, da si pred pričetkom uporabe preberete tudi Navodila za nego in uporabo kuhinje

1. POGOJI BREZPLAČNE MONTAŽE KUHINJ- V STUDIU KUHINJ d.o.o. kupcem kuhinj nudimo:

- brezplačen prevoz, vnos v prostor montaže in brezplačno montažo kuhinj, katerih vrednost kuhinjskih elementov po maloprodajnih cenah (MPC z DDV) presega vrednost 1.500,00 EUR;

- Monterji so dolžni opraviti montažo pohištva kvalitetno in po pravilih stroke. V kolikor pride pri montaži do škode po krivdi izvajalca, je le-ta za nastalo škodo tudi odškodninsko odgovoren

- Do zgoraj navedenih brezplačnih storitev je kupec upravičen v roku 90 dni od dneva, ko je od prodajalca prejel obvestilo o dokončanju kuhinje oz. od preteka veljavnega dobavnega roka

- Po poravnavi kupčevih obveznosti se monter in kupec dogovorita za termin montaže

- Monter je dolžan zmontirati kuhinjo najkasneje v 7 delovnih dneh od datuma dogovora s kupcem. Datum dostave in montaže ureja kupec direktno z monterjem. Dostava kuhinje in montaža se izvršita v istem dnevu

- Kupec je dolžan poravnati kupnino najkasneje v roku 7 dni od obvestila prodajalca o dokončanju kuhinje, oziroma najkasneje tri dni pred montažo kuhinje.

- Če kupec kuhinjo prevzame v dogovorjenem roku, montažo pa želi v kasnejšem terminu, sam krije potne stroške ponovnega prihoda monterja.

2. OBVEZNOSTI KUPCA PRED PRIČETKOM IN V FAZI MONTAŽE – NORMATIVI.:- Prostor montaže mora biti ustrezno pripravljen (zidovi in tla), suh in ogrevan

- Končane morajo biti vodovodne in elektro instalacije (za štedilnik, pomivalni stroj, napo…)

- Kupec je dolžan monterju predstaviti načrt električnih in vodnih instalacij ter odvodnih cevi; v primeru poškodb zaradi neskladnosti instalacij z dejanskim stanjem nosi odgovornost kupec

- Kupec je dolžan priskrbeti priključni kabel za pečico ali kuhalno ploščo, v kolikor le-ta izdelku ni priložen

- V primeru priklopa nape na zračnik je kupec dolžan priskrbeti ustrezne odzračne cevi

- Stene morajo biti primerne za obešanje elementov - pri montažni gradnji morajo biti predhodno pripravljeni ustrezni nosilci

- Kupec mora omogočiti monterju, da na mestu montaže opravi potrebna dela: npr. vrtanje lukenj za ročaje, rezkanje odprtin za potrebe vodovodnih, plinskih ali elektro instalacij….

- v primeru, da montaže zaradi nepripravljenega prostora ali zadržka kupca ni možno pričeti na dogovorjeni dan, se monter in kupec dogovorita za nov termin montaže, v skladu z možnostmi monterja

- v primeru, da je monterju onemogočen fizični vnos kuhinje, njenih delov in/ali velikih gospodinjskih aparatov Gorenje, kupljenih skupaj s kuhinjo v prostor montaže, je za vnos fizično in finančno odgovoren kupec. V primeru, da kupec ne poskrbi za pravočasen vnos kuhinje, njenih delov in/ali velikih aparatov Gorenje, kupljenih skupaj s kuhinjo in je vnos zaradi kakršnegakoli vzroka monterju onemogočen, monter ni dolžan izvršiti montaže. Monter kuhinjo odpelje nazaj v svoje skladišče, montaža pa bo izvršena, ko bodo izpolnjeni pogoji za vnos. Stroški skladiščenja in stroški ponovnega prihoda monterja v tem primeru bremenijo kupca. Brezplačen vnos v stanovanje nudimo le v primerih, ko je omogočen dostop z kamionom do vhoda objekta, kjer se bo vršila montaža. V nasprotnem primeru se vnos plača dodatno monterju.Montaža kuhinj se izvaja na podlagi skice, narejene na prodajnem mestu ob nakupu kuhinje.

3. BREZPLAČNA MONTAŽA VKLJUČUJE:- Prihod na mesto montaže

- Montažo spodnjih, zgornjih, nastavnih, visokih omar, zaključnih stranic, zaključnih polic, posebnih elementov iz prodajnega kataloga Kuhinje d.o.o. po dokumentih prodajalca

- Montažo kotnih letev, polic, oblog, dodatne opreme, delovnih plošč in nap iz prodajnega kataloga po dokumentih prodajalca

- Izreze za priklop plina, elektrike, ipd

- Izrez za pomivalno korito iz prodajnega kataloga po dokumentih prodajalca

- Montažo vrat na pomivalnem stroju in hladilniku,

- Kupec je upravičen do brezplačne vgradnje velikih gospodinjskih aparatov (hladilnik, kuhalna plošča, pečica,…), ki so kupljeni skupaj s kuhinjo po dokumentih prodajalca

- Potrošni material v okviru normativov za montažo ( lepilo, kit, vijačni materiali )

- Grobo pospravljanje prostora po izvedbi montaže4. BREZPLAČNA MONTAŽA NE VKLJUČUJE:

- Priprave prostora za montažo

- Elektro in cevno inštalaterskih del (priklop pečice, kuhalne plošče, štedilnika, pomivalnega korita, nape, hladilnika, pomivalnega stroja in drugih gospodinjskih strojev, priklopa odvodnih cevi)

- Polaganja keramičnih ploščic, pleskarskih del, polaganja tapet, kitanja, beljenja

- Dodatnih del v zvezi z neravnimi zidovi, nepravimi koti, predelav elementov

- Dodatnih del prilagajanja kuhinjskih delov (delovne plošče, elementov, ..), če je prostor več kot 1% iz pravega kota

- Dodatnih del za montažo izdelkov, ki niso sestavni del kuhinje

- Dodatno porabljenega materiala

- Vnosa kuhinje, njenih delov in/ali velikih gospodinjskih aparatov Gorenje, kupljenih skupaj s kuhinjo v primeru, ko je monterju iz kakršnegakoli vzroka vnos kuhinje, njenih delov, gospodinjskih aparatov Gorenje, kupljenih skupaj s kuhinjo, onemogočen. V takšnem primeru je za vnos in plačilo le-tega dolžan poskrbeti kupec.Kupec je dolžan poravnati stroške kilometrine ter dodatnega dela monterja v primeru nepravilnih dimenzij prostora ali priključkov ( voda, elektrika, odtok…) in so zaradi tega potrebna dodatna dela in ponovni prihod na mesto montaže. V tem primeru se rok montaže lahko podaljša. Kupec poravna stroške direktno monterju.5. CENIK DODATNIH DEL - (opravila, ki niso zajeta v ponudbi montaže) in jih plača kupeco vgradnja hladilnika ………………………………………………………………….. 30,00 €

o vgradnja pečice in kuh. plošče z izrezom ………………………………….30,00 €

o vgradnja peč. in kuh. plošče brez izreza…………………………………… 20,00 €

o vgradnja korita z izrezom …………………………………………………………. 30,00 €

o vgradnja korita brez izreza ………………………………………………………20,00 €

o vgradnja vgradnega pomivalnega stroja ………………………………... 30,00 €

o montaža kotne ali otočne nape ……………………………………………….. 80,00 €

o montaža kaminskih nap ……………………………………………………………..30,00 €

o montaža ostalih nap………………………………………………………………… 20,00 €

o menjava strani odpiranja vrat ……………………………………………….. 20,00 €

o odvoz starih gospodinjskih aparatov………………………………………….30,00 €- Predelave elementov, prilagajanje delovne plošče, ostalo - če je prostor več kot 1% iz pravega kota, montaža izdelkov , ki niso sestavni del kuhinje, montaža izven serijskih delovnih plošč (kotni spoji pod različnimi koti)

o režijska ura …………………………………………………………………………… 22,00 €

Cenik velja kot priporočilo monterjem in kot informacija kupcem in ga je možno spreminjati ob spremenjenih tržnih razmerah ali nenavadnih pogojih montaže. Cene so izražene z DDV.

6. KAKOVOST OPRAVLJENIH DEL

- Po končani montaži v sodelovanju z monterjem kupec pregleda opravljeno storitev montažnih del in morebitne pomanjkljivosti ali napake na kuhinji

- Kupec podpiše zapisnik o opravljeni montaži ( zapisnik), ko nima pripomb na montažo oz. v primeru, ko je reklamacija ob sami montaži zadovoljivo rešena

- V primeru ugotovljenih napak, kupec vse pomanjkljivosti - napake napiše na obrazec "Nalog za montažo", ki ga pošlje monter v STUDIO KUHINJ d.o.o. .

- Kasnejših reklamacij ne upoštevamo, razen v primeru skritih napak.

O skritih napakah (napaka, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti) mora kupec obvestiti prodajalca v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil. Te napake se lahko uveljavljajo v garancijski dobi kuhinje - navedeno v Garancijskem listu, ki spremlja kuhinjo.

- Monter je s strani proizvajalca pooblaščen, da lahko zavrne reklamacije, ki bi bile posledica morebitne nepravilne manipulacije blaga s strani kupca.7. POGOJI MONTAŽE OSTALEGA POHIŠTVA TER DODATNA DELA

- kupec se s podpisom zavezuje, da so mere, ki jih je podala točne, postavitev elementov in barve pa ustrezne. Prav tako mora kupec pregledati skice, ki jih je prejel in v primeru odstopanja nemudoma obvesti prodajalca, kasnejše reklamacije iz tega naslova niso možne.Cene so maloprodajne in veljajo na dan potrditve naročila(vplačila are).ROK DOBAVE JE OD 45 DO 75 DNI (glede na tip kuhinje) OD POTRDITVE NAROČILA OZ. OD ZADNJE SPREMEMBE NAROČILA. Stranka je dolžna sporočiti vgradne aparate, da lahko proizvajalec kuhinje pravilno izdela elemente. Proizvajalec si dovoljuje spremembo velikost front na elementu za hladilnik glede na izris kuhinje, saj mora vrata na elementu prilagoditi izbranemu hladilniku. Izris kuhinje je simbolična slika.

Spremembe naročila so možne 3 dni od potrditve naročila. Naknadne spremembe niso mogoče.

Menjava naročenega blaga ni mogoča.Elementi po posebnih željah ( predelave ) so do 100 % dražji. Določene predelave so pogojene iz strani proizvajalca kuhinj.Ponudba ne vključuje bele tehnike. Priporočljivo je, da se belo tehniko kupi najmanj štirinajst dni, preden je kuhinja izdelana, saj lahko le na ta način zagotovimo, da bodo želeni aparati na zalogi. Bela tehnika se na željo stranke dostavi s kuhinjo.

PREVOZ IN MONTAŽA VELJATA NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE.

Avans v višini 50%, oziroma..................................EUR.

Plačilo avansa velja, kot potrditev naročila.